"Alle burgers zijn gelijk voor de Wet, maar sommigen zijn GELIJKER dan anderen”.
Frans humorist

Deze website werd opgericht omdat iedereen op een dag van zijn ouder erft en… kan zich dus slachtoffer bevinden van een niet te ontdekken en gemakkelijk op te bouwen oplichting.

Open Brief: Vervalsingen
Macht en bescherming van Notarissen.


statue

In mijn brief van 11 november 2013 leg ik de heer mr. I.W. Opstelten, ex-minister van Veiligheid en Justitie uit, hoe Uw broer of zuster in sommige omstandigheden, met de medeplichtigheid van een notaris U van de nalatenschap van Uw ouder beroven kan zonder dat de erflater hier zelf aan gedacht heeft.

Als een Testament - echt of vervalst - verklaart dat U bent onterfd, dan ontneemt de Nederlandse Wet U de mogelijkheid om te controleren of dit Testament conform de Wet werd opgesteld: er is hier sprake van inbreuk op een fundamenteel mensenrecht, het recht van Uw ouder te erven.

In plaats daarvan werden mij meerdere verschillende documenten - Testament 1, 2, 3,4 en 5 - voorzien.
Testament 3 is alleen maar een kladpapier en, volgens twee deskundigen van het NFO bevat
Testament 4 drie van de vier parafen van de notaris die zijn nagebootst. Dus kan haar handtekening op blz. 4 alleen maar een kopie van een ander document zijn.
Niettemin spreken twee rechters in eerste aanleg - goed op de hoogte van de afwijkingen - een verdelingsvonnis uit, alsof deze twee documenten geldig waren.

Ik heb het Gerechtshof dus een logische analyse van de documenten en de feiten voorgelegd, die de noodzaak aantoont om een expertise van mijn vaders Testament te laten maken.
>>  Lees verder .

Het Gerechtshof negeert mijn argumenten compleet: zie Beschikking van 9 maart 2015 en Arrest van 1 maart 2016. Het hof noteert eenvoudig dat Testament 3 en 4 op Testament 5 lijken, dat meer dan 1 jaar na het gebruik van Testament 3 en 4 verschenen is, wat volgens het hof Testament 3 en 4 krachtens art. 159 lid 1 Rv de waarde van een notariële Akte geeft. Waarom ?
Omdat, als een notaris zegt dat Testament 5 de fotokopie van de door de erflater ondertekende minuut is, dat voor het Gerechtshof de waarheid is. Haar woord voldoet. Controle is onnodig.

Is het woord van een notaris altijd waar?
Een deskundig onderzoek van de fotokopie van deze minuut toont aan dat deze minuut een gemanipuleerd document is, dus niet het door erflater ondertekende Testament!
>>  Lees verder 


De conclusies van de deskundige zijn zonder voorbehoud.
De partijdigheid van dit Gerechtshof is zonneklaar: geen enkele van de mij voorgelegde “testamenten” is dus het door mijn vader ondertekende Testament maar het hof legt mij de minuut van de notaris op!

Geïnformeerd op

 • 06 07 2016, antwoordt de eerste minister Mark Rutte dat hij niets kan doen
  >>  Lees verder 

 • 20 07 2016, antwoordt de president van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden A.R. van der Winkel dat hij niets kan doen 
  >>  Lees verder 

 • 21 07 2016, antwoordt M.L. Blaisse van de Kamer voor het Notariaat niets te willen doen
  >>  Lees verder 

 • 31 03 2016, laat M. Feteris - president van het hoogste rechtsorgaan van Nederland, de Hoge Raad - antwoorden dat hij niets tegen de niet-integere Procureur-Generaal en rechters kan doen
  >>  Lees verder 

En wat doet het Gerechtshof nu met dit expertiserapport?
Het hof beslist op 7 februari 2017 dat het geen aanleiding ziet de bevindingen van deze deskundige over te nemen, MAAR biedt mij de “mogelijkheid” op 4 oktober 2017 van getuigenissen te voorzien die de vervalsing van het Testament bewijzen! Waarom niet het Godsoordeel uit de Middeleeuwen gebruiken?
>>  Lees verder 

Het hof spot met mij. Het heeft alle overtuigende bewijzen al verworpen. Waarom zou dit hof rekening houden met getuigenissen waarvan de kracht minder is, terwijl het zelf het bewijs kan verkrijgen door een expertise van alle documenten te gelasten. Een verplichte expertise die door dit hof driemaal is geweigerd.

Zijn de beloften van het verhoor gehouden?

Wat de kosten betreft, absoluut: voor het slachtoffer van een testamentaire fraude zijn de kosten van een verhoor tienmaal hoger dan van een documentaire expertise. Duurder en minder betrouwbaar: dat is de keuze van het Gerechtshof!

Niettemin staan het proces-verbaal en de Akte na enquête toe om:

 • Enerzijds te begrijpen hoe de deskundige werkt: een protocol dat met reden aan de DNA-test doet denken
 • En anderzijds te beseffen dat getuigen - die in moeilijkheden zitten - schaamteloos onder ede kunnen liegen en dat, als er sprake van een notaris is, deze dan € 3.500 als vergoeding voor anderhalf uur getuigenis kan ontvangen, zonder van bewijsstukken te hoeven voorzien.

In deze affaire is Artikel 1 van de Grondwet bespot door hen wier taak is de burger te beschermen: de magistratuur beschermt niet alleen openlijk de fraudeurs en hun medeplichtigen, maar de politie, het Openbaar ministerie, de rechtbank en het gerechtshof beschermen elkaar ook.
De beslissing op 19 09 2016 van de Wrakingskamer staat toe hier niet aan te twijfelen.
>>  Lees verder 

Hoe kan de Orde van Advocaten met een niet-integere magistratuur pleiten? Dat zullen wij binnenkort weten aangezien alle Dekens dezelfde brief als de Deken mr. R.A.A. Geene hebben ontvangen.

Radiostilte. Het is duidelijk dat een niet-integere magistratuur de advocaten best bevalt…

>>  Lees verder 

Welkom in Nederland waar U zich door Uw naaste met de welwillende hulp van de magistratuur kunt laten bestelen!

Het doel van deze site is de Nederlandse burger toe te staan de staatsdienaren - die de last hebben de burger te beschermen - eraan te herinneren hun gelijkheid voor de Wet te respecteren.

Geef Uw mening en/of komt U op de zitting van 4 oktober 2017 in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden!

Gebruik Uw burgerrechten: schrijf naar:

 • Mr. Stef Blok – minister van Veiligheid en Justitie of
 • Mevrouw K. Arib – Voorzitter Tweede Kamer

video

> Zie video : https://www.youtube.com/watch?v=N-2b66lHwe8&feature=youtu.be

In geen enkele Rechtsstaat kunnen Testament 3 en Testament 4 voor geldig doorgaan. Maar wel voor de Nederlandse magistratuur!
Toch werd Nederland door Transparency International in 2014 op de achtste plaats van het minst corrupte land van de wereld geklasseerd…

U bevindt zich hier: Home